Lotta Lagerson       www.kulturlagret.nu       lotta.lagerson@hotmail.com

Blå kor
.
Guldrand
Litet hus
.
....... Rosa moln
Rött hus
.