Fri Form logoProtokoll FriForm-mötet 11 januari 2015            

Närvarande: Solveig Nilsson, Mille Wulff, Maria Norbäck

1         Maria Norbäck hälsade välkommen.

2         Mille valdes till sekreterare.

3         Solveig valdes till justerare.

4         Diskuterade hur ofta vi bör ha möten. Vi tycker det är bra med tisdagsträffarna andra tisdagen i månaden i bildsalen på Frykenskolan, där alla medlemmar är välkomna att skapa tillsammans med eget material, och att man varannan tisdag även har medlemsmöte där frågor och förslag diskuteras mm. Minnesanteckningar läggs ut på facebook, hemsidan och på mail. Ordförande sammanställer ett aktuellt brev och skickar med snigelpost.

5         Styrelsemöten har vi ca 4-5 gångar per år, vid behov. Protokoll skickas på mail till medlemmar.

6         Aktiviteter meddelas via mail, facebook och hemsidan, eventuellt med annons i Torsbybladet om det känns relevant, det kostar ju i alla fall en slant varje gång.

7         Påskrundan: i år är det dags att ha ett tema. På tisdagsträffen som ägde rum efter detta möte, beslutades det att årets tema är ”Naturväsen”. Inlämning på ABF i Torsby måndag 30 mars. Fler detaljer meddelas senare, men räkna med att vi gör ungefär som vi brukar.

8         Årsmötet äger rum söndag 5 april direkt efter att påskrundan slutar och man förslagsvis hämtar sina alster, alltså cirka kl 18.15. Är du styrelsemedlem och vill sluta, hör av dej till valberedningen, Hans Forsbäck mobil: 073-8303374. Är du inte styrelsemedlem men kan tänka dig bli, hör av dej till Hans Forsbäck, se ovan. Vill du bli valberedare? Hör av dej till någon i styrelsen. Förövrigt hjälps vi åt inom styrelsen med att få ordning på diverse papper och formaliteter i samband med årsmötet. Medlemmarna är hjärtligt välkomna när som helst (förutom kl. tre på natten) att höra av sig med allt som berör föreningens väl och ve. Det är ju ni medlemmar som ÄR föreningen!!!

9         Ekonomi. Vi har snålat lite ett tag, så just nu har vi ca 8500 kr i kassan. Vad ska vi göra för pengarna? Vad har ni lust med?

10     Övrigt. Vi behöver nya valberedare. Vill du, eller vet du någon som vill, hör av dej.

11     Nästa styrelsemöte blir troligtvis ett konstituerande möte direkt efter årsmötet.

12     Maria avslutade mötet och tackade för visat intresse. Vi tackade för kaffe och goda tårtor.

 

______________________   _________________________   ________________________

Sekreterare Mille Wulff                                    Justerare Solveig Nilsson                                     Ordförande Maria Norbäck

*