Utställare på biblioteket och flygplatsen
2020 2021
Januari Sonja Amneteg Januari Mille Wulff
Februari Natia Elle Februari Ellinor Henriksson
Mars Birgitte Melgaard Mars Ann-Marie Sävström
April Angela Birnstein April Sonja Amneteg
Maj Maj-Anna Johansson Maj Anita Gullö
Juni Ann-Marie Sävström Juni Maria Norbäck
Juli Ann-Marie Sävström Juli Maria Norbäck
Augusti Maria Norbäck Augusti
September Mille Wulff September Carina Lindström
Oktober Carina Lindström Oktober
November Lena Anden-Malmberg November
December Birgitte Melgaard-Paulsen December