Utställare på biblioteket och flygplatsen

2017

Januari Ole Syversätre
Februari Kaicy Larsson
Mars Barbro Olsson
April Mats Rydin
Maj Lizz Sandelin
Juni Sonja Amneteg
Juli
Augusti Karin Ekoff
September Maj-Lis Uller
Oktober Mille Wullf
November Karin Ekoff
December Ole Syversätre