Ordförande
    Maria Norbäck  tel  0703328870 e-post
Sekreterare
     Sonja Amneteg  tel 0560 31241 e-post
Kassör
     Pia Buhre
Ledamöter
     Solveig Nilsson  tel 0560 13065  e-post
     Ellinor Henriksson
    Lena Anden-Malmberg
Suppleant
     Knut Larsson
Valberedning
      Marianne Heiling
      Göran Heiling
Ansvarig för hemsidan
     Ingrid Andersson  tel 0706002398 e-post
Firmatecknare
      Maria Norbäck
      Mille Wulff