Välkommen till konstföreningen Fri Form

Konstföreningen Fri Form är en ideell konstförening - ett forum för skapande människor. 
Alla som är intresserade är välkomna. 
Verksamheten består av träffar, utställningar och andra mer eller mindre regelbundna aktiviteter. 
Föreningen har vanligtvis ett medlemsmöte varannan månad. 
Genom att delta i dessa möten är du med och påverkar föreningens verksamhet.      

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Utställningar 
Vi har en fast utställning för medlemmarna varje år. Det är Övre Frykens Konstrunda, 
som infaller under påsken.
Vartannat år är det med ett tema och vartannat år fritt 
Vi har månadsutställning på biblioteket och
flygplatsen där en medlem får visa upp ett konstverk.
Under Höstglöd-veckan i Torsby deltar vi också med en utställning. Läs mer under aktuellt

Hemsidan
På hemsidan har alla medlemmar möjlighet att visa upp sina alster och få länkat till ev. hemsida

Hur man blir medlem
Kontakt någon i styrelsen eller sätt in 100:-  (50 för skolungdom) på
bankgiro 5345-0219.
Du kan också swisha till nr.1236741920
OBS! När du betalar något så var noga med att skriv ditt namn och vad det är du betalar för.

Obs Läs på "Aktuellt" vad som händer eller planeras