Ordförande
     Anki Olsson anki.olsson@torsby.se
Vice ordförare
    Maria Norbäck  tel  0703328870 maria.norback@edu.torsby.se
Sekreterare
     Kaicy Larsson   kaicy.larsson@hotmail.com 
Kassör
   Irma Axelsson irma.axelsson@outlook.com
Ledamöter
   Lovisa Hagberg
   Maria Persson  maria.persson8@hotmail.com 
    Carina Lindström brusenrattsjoberg@gmail.com
  
Suppleant
    Ellinor Henriksson nordviggen10@hotmail.com 
    Sven Åke Pettersson  svenake.pettersson@gmail.com 
Valberedning
     Vakant
     Vakant
Revisor
    Solveig Nilsson 
Ansvarig för hemsidan
     Ingrid Andersson  tel 0706002398 i.a.mallbacken63@telia.com 
Firmatecknare
      Anki Olsson 
      Irma Axelsson