Styrelsen

Ordförande

Anki Olsson

tel. 070 624 53 14

anol7306@gmail.comVice ordförare

Maria Norbäck

tel. 070 332 88 70

maria.norback@edu.torsby.seSekreterare

Ingrid Gottfridsson


Kassör

Lovisa Hagberg


Ledamöter

Malin Gustafson

Maria Persson


Suppleant

Emma SölensjöRevisor

Solveig Nilsson


Revisorsuppleant

Ann-Christin Laack


Ansvarig för hemsidan

Nora BüttnerValberedning

Vakant

VakantFirmatecknare

Anki Olsson

Lovisa Hagberg