Styrelsen


Ordförande

Anki Olsson

tel. 070 624 53 14

anki.olsson@torsby.seVice ordförare

Maria Norbäck

tel. 070 332 88 70

maria.norback@edu.torsby.seSekreterare

Kaicy Larsson

kaicy.larsson@hotmail.comKassör

Lovisa Hagberg
Ledamöter

Malin Gustafson

Maria Persson
Suppleant

Ellinor Henriksson

Emma Sölensjö
Revisor

Solveig Nilsson


Ansvarig för hemsidan

Nora BüttnerValberedning

Vakant

VakantFirmatecknare

Anki Olsson

Lovisa Hagberg